Skal du velge spotpris, standardpris eller fastpris på strøm?

strømpriser

Spotpris/innkjøpspris

Prisen per kilowattime (kWh) reflekterer spotprisen på kraftbørsen Nord Pool. Prisen som kunden betaler, er i prinsippet den samme som prisen på spotmarkedet på Nord Pool – pluss et påslag. I praksis fastsettes prisen som et gjennomsnitt av spotprisen i en nærmere bestemt periode for eksempel hver måned Prispåslaget kan være en øre-sats per kilowattime og/eller et fastbeløp per måned/år.

Med spotpris vil strømregningen variere fra måned til måned, avhengig av markedsprisen og forbruket. Endring i markedsprisen gir øyeblikkelig endring i prisen kunden betaler. Vi tilbyr et spotpris produkt hvor du kun betaler for spotpris pluss et fast gebyr på kr 50,- pr måned – vi kaller det for Ztrm. Les mer om det her:

Spotpris

Spotprisen er kostnaden på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn. Strømprisen beregnes hver dag av Nord Pool ASA på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for det neste døgnet. Det er dette som menes med at markedet bestemmer prisen. Prisen oppgis time for time og den er satt innen kl. 13.00. Leveransen av strøm til denne prisen starter kl. 00.00 neste døgn, altså ved midnatt. Strømprisene er såkalte områdepriser, det vil si at spotprisen kan variere fra ett prisområde til et annet. Norge er delt inn i fem prisområder.

Spotpris: Prisen bestemmes av skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel.

Standard variabel pris

Prisen per kWh følger også her den kortsiktige utviklingen av prisene på kraftbørsen, men kraftleverandøren har 14 dagers varslingsplikt. Endringer i markedsprisen gir her et etterslep når det gjelder den prisen du virkelig må betale. Noen leverandører krever et fast årlig beløp i tillegg til det variable leddet.

Les også: Hvordan settes strømprisen?

Fastpris

Prisen per kWh er fast i en periode på noen måneder og opp til flere år. Ett og tre år er mest vanlig. Leverandøren er forpliktet til å levere strøm til denne prisen i hele avtaleperioden. Du som kunde er bundet til avtalen helt til avtaleperioden løper ut.

Det hevdes ofte at markedspris (spotpris) alltid vil lønne seg for kunden over tid. Dette kan ha noe for seg fordi prisen alltid følger markedsprisen uten forsinkelse. Ved standard variabel pris kan kraftleverandøren til en viss grad spille på varslingsfristen og likeledes «sikre seg» ved forventning om prisoppgang. Derimot kan markedspris føre til mer varierende størrelse på regningene. Disse kan oppleves som sjokkartet i tider med anstrengt leveringssituasjon.

Kilder:

Store Norske Leksikon, https://snl.no/strømavtaler

Strømpris, https://strompris.no

Annet som kan være interessant

Hvordan settes strømprisen?

Hvordan settes strømprisen?

Kjøp og salg av strøm foregår helt uavhengig av det fysiske strømnettet nettselskapene forvalter. Prisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel strømbørsen Nord Pool, hvor alle handler med alle.