Hvordan settes strømprisen?

strømpriser

Slik handles strøm

Kjøp og salg av strøm foregår helt uavhengig av det fysiske strømnettet nettselskapene forvalter. Alle strømprodusenter varsler hvor mye de planlegger å produsere, og store innkjøpsselskaper melder hvor mye strøm de trenger. Prisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel strømbørsen Nord Pool, hvor alle handler med alle.

Strømprisen fastsettes dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen. Nord Pool ble etablert i 1991 da strømmarkedet i Norge ble privatisert, og siden den gang har flere land knyttet seg til strømbørsen.

Det er flere faktorer som påvirker strømprisen og hvordan den fastsettes; I all hovedsak handler det om produksjon, forbruk, import og eksport. Fordi strøm er en ferskvare og kan ikke lagres, er det markedets oppgave å sørge for at strømmen som blir produsert også forbrukes. Dersom ikke strømmen som produseres brukes kan konsekvensen være at strømnettet overbelastet.

De som kjøper inn strøm på strømbørsen, kalles strømleverandører. Strømmen de kjøper inn, selger de videre til husholdninger, offentlig virksomhet, næringsbygg og industri. Det finnes mange ulike strømavtaler på markedet. Alle strømleverandører handler strøm på strømbørsen. Deretter videreselger de strømmen til deres kunder, strømproduktene pakkes i forskjellige strømavtaler. Det er normalt å bruke Nord Pool sin Spotpris som et referansepunkt for hvor mye du faktisk betaler for strømmen din.

Når strømleverandører tilbyr strømkunden et spot produkt, betyr det i praksis at du som kunde får den samme prisen strømleverandør betaler for strømmen på kraftbørsen. I tillegg legger de til sine marginer i form av et påslag, fastledd og el-sertifikater.

Strømleverandører beregner ofte en månedlig spotpris ut til kunde, som er et veid gjennomsnitt av innkjøpsprisene time for time. Et «veid gjennomsnitt» betyr at strømleverandøren tar hensyn til at kundens strømforbruk varierer på timebasis; gjennom hele døgnet. Samt variasjoner i forbruket gjennom året. Normalt forbruker man mer strøm om vinteren, når behovet for oppvarming er stort, kontra om sommeren når det ikke er behov for å varme opp husstanden.

Kilder:

Annet som kan være interessant