Avtalevilkår

 

Hei!

Hele konseptet med Ztrm er enkelhet. Derfor ønsker vi at du raskt både skal kunne finne og forstå avtaler og vilkår som er levert av oss i Ztrm-gjengen. På denne siden finner du vilkår som gjelder spesielt for avtalen til produktet og tjenesten Ztrm. Du finner også informasjon om forbrukerlovgivning samt lenke til vår håndtering av personopplysninger.

Vilkårene gjelder for avtale på levering av strømtjenester fra Sodvin AS, org.nr. 983 474 594, levert via produktet og tjenesten Ztrm. For avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med eventuelle særvilkår som fremgår her.

Avtalepartner er Sodvin AS ved Ztrm, heretter kalt Ztrm, og kunden, dette uavhengig om det er deg eller andre som er registrert som betalere eller forbrukere av strømtjenesten.

Særvilkår

 

Fullmakt ved leverandørbytte

Ztrm gis igjennom avtalen fullmakt til å registrere og melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. Ztrm kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende strømleverandør.

Kundefordeler, fremtidige produktelementer og produktpakker

Som kunde hos Ztrm får du tilgang til kundefordeler spesifisert i produktbeskrivelsen på ztrm.no samt mulighet for å bestille eventuelle fremtidige elementer og tilleggsprodukter. Eventuelle fremtidige fordelselementer, og/eller tillegg til produktet Ztrm, vil være underlagt egne spesifikke vilkår som blir oppdatert som egne punkter i disse vilkårene. Betaling for eventuelle fremtidige produkt-elementer og produktpakker, kommer i tillegg til betaling for strøm og det ordinære månedlige beløpet.

Justering og eventuelle endringer av rammebetingelser

Ztrm vil kunne gjøre tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Kunden har prisgaranti på produktet i 12 måneder med låste rammebetingelser. Endringer etter 12 måneder vil varsles direkte dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

Personvern

For behandling av personopplysninger, samt lagring av informasjonskapsler via Ztrm, se Ztrm sin personvernerklæring her: https://ztrm.no/personvern

Avgifter og priser

Priser oppgis inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner er unntatt plikt om elsertifikat.

Avregning, forbruk og fakturering

Fakturering utføres normalt etterskuddsvis med utgangspunkt i reelt eller estimert forbruk. I tillegg til forbruket kommer nettleien som faktureres av ditt lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Ztrm har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Ztrm fakturere kunden for nettselskapets nettjenester. For å eventuelt kunne klargjøre samt fakturere samlet nettleie og forbruk på én faktura gir du Ztrm fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for gjennomføring av dette. Fakturering vil utføres av Sodvin AS.

Aksept av kredittsjekk

Som kunde aksepterer du at Ztrm kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Ztrm sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

Angreretten

Som kunde har du 14 dagers angrerett. Angrerettskjema må sendes skriftlig til Ztrm innen angrefristens utløp. Partene sier seg enige om at strømlevering kan starte før utløp av angrefristen, og kunden må derfor betale for eventuelt strømforbruket frem til opphør er fullført i henhold til vilkår og angrerettloven.

 

Produktvilkår 

  1. Produktet som leveres er spotpris + påslag kr 0,- + månedsbeløp kr. 50,- pr. anlegg
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
  3. Strømprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. Ztrm forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden
  5. Etter 12 mnd vil kunden bli lagt over til vårt standardprodukt Sodvin Spot.
  6. Denne avtalen har ordinært ikke bindingstid. Men bindingstid kan bli avtalt i spesielle tilfeller, som for eksempel i enkelte salgskampanjer. 
  7. Ved brudd av avtale før bindingstiden opphører, vil det tilkomme bruddgebyr som tilsvarer tapt fortjeneste i den gjenstående avtaleperioden. Minimumsbeløp for bruddgebyr er kr. 600,-
  8. Faktura sendes månedlig. Faktura kan sendes på e-post, som efaktura eller pr. post. Ønskes faktura pr. post vil det tilkomme et miljøgebyr på kr. 59,- pr. faktura